ZÖLD VÁGÁNY MÉRNÖKI IRODA


GREEN TRACK®

A GREEN TRACK rendszer® egy üvegszál erősítésű műanyag gyűjtőtálca és a hozzá csatlakozó elvezető csőrendszer.
Tovább >


SZAKÉRTÉS, TANÁCSADÁS

A műszaki szakértői munkát különböző szervezetek felkérése elvégezzük.
Tovább >


ZSUZSANNA VENDÉGHÁZ

A vendégház Balatonkenesén található, család és bababarát, kiválóan alkalmas párok, gyermekes családok részére.
Tovább >GREEN TRACK rendszer®

video

English German Spain
Russia Italian Romanian

 

Részletesen

Bizonyos vasúti vágányszakaszokon, ahol elcsurgó, illetve elszóródó anyagok rakodását, kiszerelését, átfejtését végzik, vagy vasútüzemi céllal ilyen anyagokat használnak (vasúti kocsik tisztítása), a vasúti ágyazat, a környező talaj és talajvíz védelmére, a szemcsés, vagy folyékony anyagok összegyűjtésére összefüggő védőtálcát-rendszert kell kiépíteni.

Az eddigi gyakorlat szerint a helyszíni betonozással készülő védőtálcával, és az előre gyártott vasbeton védőtálcával kialakított különleges, úgynevezett vasbeton tálcás vasúti felépítményt ismertük. Ennek elkészítése munka- és időigényes, az időjárási körülményektől függő, és nagy mennyiségű szerkezetépítő anyag felhasználásával jár. Nem elhanyagolható szempont a méretpontosság, ugyanis a vasútépítésben megkövetelt milliméteres pontosságot, a szerkezetépítés centiméteres pontossága ritkán tudja maradéktalanul biztosítani. A vasbeton tálcás különleges vasúti felépítmény a szerkezeti elemeit nem védi meg az elcsurgó vegyszerekkel szemben. A vegyi anyagok a sínnel, kapcsolószerekkel közvetlenül érintkeznek, sőt a síncsavarjukba is behatolva a rögzítést károsítják, roncsolják.

Megoldandó feladatok

Világtendencia az anyagokkal, a gépi és emberi erőforrásokkal való takarékosság, a környezetvédelmi követelmények maradéktalan betartása.

Az eddig alkalmazott szerkezetek az előbbi elvárásoknak egyáltalán nem, de a környezetvédelmi elvárásoknak is csak részben felel meg, mert rövid időtávon belül (kb. 6-8 év) számolni kell a beton felületének korrodálásával, mállásával. A beton szerkezeteknél a vegyszerállóságot betonadalékkal csak részben tudják biztosítani, ezért a vegyszer fajtájától, töménységétől függő speciális műgyantás felületkezelést kell alkalmazni. A beton felületének műgyantás kezelése átmeneti, 2-3 éves megoldás. A gyakorlat szerint ugyanis a felületkezelés elválik a beton felületétől. A csúszásmentességet a tálcák felületén mindenkor biztosítani kell. Elvárás, hogy az elcsurgó vegyszerek a vasúti felépítmény szerkezeti elemeit ne károsítsák. Elvárás az is, hogy funkcióváltás után a szerkezetek könnyen mozgathatók legyenek az újabb felhasználhatóság, újrahasznosítás szempontjából. A beton pályapanel rendkívül nagy erőforrások igénybevételével építhető be újra. Azonban ekkor is csak úgy telepíthető át, hogy a megszüntetés helyén újra kell építeni a vasúti vágányt. A tűzveszélyességi szempontból veszélyes helyeken még elektrosztatikai szikra sem keletkezhet a technológiai folyamatokkor. E helyeken elektrosztatikailag vezetőképes rendszert kell kialakítani!

Megoldás

A fentiekben felsorolt igények megoldására alkalmas a GREEN TRACK rendszer®, ami ipari üzemben milliméteres pontossággal gyártható. A vasúti üzemben előforduló és nagy mennyiségben a vasúti pálya szerkezeti elemeire és az ágyazatra jutó különböző szennyezések összegyűjtését és elvezetését biztosítani tudja.

 

A GREEN TRACK rendszer® lehetséges felhasználási helyei

A rendszer felhasználási helyei a modul méret előnyeit felhasználva sokrétűek lehetnek, hiszen a szükséges hosszak kialakíthatók. Például 12 m hossz a kisebb mozdonyoknál. 15 m hossz a vasúti tartálykocsik lefejtésénél. 18 m illetve ennél nagyobb hosszak alkalmazása nagy mozdonyoknál és összefüggő lefejtő-, töltő helyeken.

A GREEN TRACK rendszer® nem jelent semmilyen veszélyforrást.

Közúti járművek közlekedésére nem alkalmas, mert közúti terhelésre nem méretezett.

A GREEN TRACK rendszer® beépíthetőségének engedélyezését széleskörű laboratóriumi vizsgálatok előzték meg. A vizsgálatok és azok eredményei alapján a Műszaki Alkalmassági Bizonyítványt a Széchenyi István Főiskola a 7423 – 513 – 09 munkaszám alatt végezte illetve állította ki. (1997. november 28., ld. 1. sz. melléklet). A Műszaki Alkalmassági Bizonyítványban találhatjuk meg a laboratóriumi vizsgálati lapokat.

A GREEN TRACK rendszer® tálcáinak vizsgálati eredményei kielégítik pl. a

       -Húzószilárdság és nyírószilárdság tekintetében az MSZ 1199-78 szabványt,

       -Keménység tekintetében az MSZ 1421-1988 szabványt.

-Átlyukadással szembeni ellenállás vizsgálat szerint 2 KN terhelésig ellenálló az átlyukadással szemben, mérési eredmény 200 KN/cm2 ami nagy biztonsággal megfelel.

-Öregedési vizsgálatokról elmondható, hogy a tálca anyaga jól megfelelt minősítést kapott.

-Lineáris hőtágulási együttható meghatározása az MSZ 11 683-83 szabvány alapján.

-Felületi érdesség meghatározása, az MSZ 10 382-89, és az ÚT 2-2.111 szabványok alapján. Száraz, nedves és olajos felületek esetében kapott SRT értékek alapján a tálca felülete csúszásellenálló mindhárom esetben!

-Éghetőségi fokozat vizsgálat az MSZ 10 383-80 szabvány alapján. Éghetőségi fokozat HB, illetve alacsony lobbanáspontú anyagok átfejtése esetében éghetetlen típust állítunk elő.

-Elektrosztatikusan vezető, az EPH (földelési) hálózatba be kell kötni. A Széchenyi István Főiskola 513-013 munkaszámú. Műszaki Alkalmassági Bizonyítványa igazolja, hogy a tálca anyaga elektrosztatikailag vezetőképes anyagösszetétellel is készül, ami lehetővé teszi az "A", "B" és "C" tűzveszélyességi besorolású telephelyeken történő alkalmazást is.

       -Vegyszerállósági vizsgálat alapján a tálca jól megfelelt minősítést kapott.

-A tálca szerkezeti kialakítása kielégíti a környezetvédelmi kármegelőzés szempontjait, az anyaga környezetbarát, nem bomlik, nem oldódik ki belőle semmilyen káros anyag!

-A Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyelet 6418/1999 sz. hozzájárulása az alkalmazáshoz.

A GREEN TRACK rendszer® felhasználási lehetőségei általánosságban

        -Üzemanyag lefejtő helyek vágányai

        -Üzemanyag feladó helyek vágányai

        -Mozdonyok üzemanyag töltő helyeinek vágányszakaszai

        -Diesel mozdonyok rendszeres tartózkodási helyeinek vágányszakaszai

        -Vasúti személykocsik külső- és belső tisztítását végző helyek vágányai

        -Vasúti teherkocsik külső- és belső tisztítását végző helyek vágányai

        -Sav, lúg vagy egyéb folyékony vegyi anyagok lefejtő- és feladó helyek vágányai

        -Por alakú anyagok lefejtő- és feladó helyek vágányai (pl. cementsilók)

        -Tönkrement, átépítésre váró vasbeton tálcás felépítményi szakasz

A GREEN TRACK rendszer® alkalmazásának előnyei

       -A helyszíni építési munka gyorsan elvégezhető (néhány nap)

       -Kis súlya miatt könnyen szállítható és kettő fő tudja a beépítést végezni

       -Nem kell a meglévő jól karbantartott vágányt átépíteni

-Bármelyik vasúti felépítményi rendszerhez illeszkedik, a felépítményi elemek megbontása nélkül, külön rögzítő elemek felhasználása nélkül.

-A gyártási méreteit úgy tudjuk változtatni, hogy bármelyik felépítményi rendszerhez telepíthető (széles nyomtávú-, normál nyomtávú felépítmény)

       -Meglévő vasbetontálcás szerkezethez csatlakoztatható

-Meglévő, de javításra szoruló vasbetontálcás szerkezetre ráépíthető, annak elbontása nélkül

       -A fizikai igénybevételeknek ellenáll (ld. alkalmassági vizsgálatok)

       -A kémiai igénybevételeknek ellenáll (ld. alkalmassági vizsgálatok)

       -Az UV sugárzásnak ellenáll

-Sínvállhoz illeszkedve a lecsurgó vegyi anyagok nem érintkeznek a felépítményi szerkezeti elemekkel

       -Funkcióváltáskor egyszerűen áttelepíthető, újra felhasználható, beépíthető

       -Fenntartási és karbantartási igénye minimális, csak tisztítani kell

-Kivitelezési költsége a vasbetontálcás felépítményhez képest alacsony, 20-40 %-al kevesebb

       -Hosszú élettartamú, eddigi tapasztalat szerint a közel 20 éve beépített és üzemszerűen használt GREEN TRACK rendszer® meghibásodás nélkül üzemel.

Alkalmazás

A GREEN TRACK rendszer® nem más, mint egy üvegszál erősítésű műanyag gyűjtőtálca és a hozzá közvetlenül csatlakozó csurgalék elvezető csőrendszer. A vasúti vágányzónában összefüggő és vegyszerálló burkolatot lehet kialakítani az elcsurgó anyagok összegyűjtésére és elvezetésére.

A közbenső tálcák a sínszálak közé pattinthatók, és semmiféle rögzítést nem igényelnek. Ennek az az oka, hogy a tálca a sínvállaknál a síngerinchez feszül, és az alátámasztó bordákkal közvetlenül az aljakra támaszkodik. A tálca anyaga rendkívül rugalmas, ezért jelentős feszítőerő lép fel a sínvállaknál és az aljaknál is. Az alátámasztó borda anyaga megegyezik a tálca anyagával, üvegszövet erősítésű, vegyszerálló műanyag. A szélső tálcák egyik oldalával szintén a sín vállánál a síngerinc külső oldalához feszül, az ellentétes oldalon az oldaltámasztó bordákon kialakított vízszintes füleken keresztül lehet a burkolathoz, vagy betongerendához rögzíteni. A GREEN TRACK rendszer®-rel burkolt vágányszakasz elején és végén a véglezáró elemeket kell alkalmazni. A véglezáró elemeket a közbenső tálcához és az aljhoz kell rögzíteni.

A ferde síkú tálca felületén kerül gravitációs úton a lecsurgó anyag a csőcsonkhoz, majd távozik a csatlakozó csővezetéken keresztül az utókezelő (kármentő) tartályba. A cső átmérője az igénybevételnek megfelelően 110 mm. A GREEN TRACK rendszer® csővezetékét keresztirányban az aljközökben vezetjük, míg hosszirányban célszerűen az aljvégeken kívüli zónában kell elhelyezni. Az elcsurgó anyagok hosszirányú elvezetése nemcsak csővezetéken keresztül lehetséges, hanem nyílt árokban, megfelelő vegyszerállóságú burkolattal és védőráccsal ellátva. A GREEN TRACK rendszer® tálcái olyan kialakításúak, hogy bármelyik felépítményi leerősítéshez (síncsavaros, vagy osztott) és felépítményi rendszerhez alkalmas (48-as, 54-es, 60-as, vagy normál ill. széles nyomtáv). A tervezésnél a felépítményi méretek mellett figyelembe kell venni a normál- és széles nyomtávú vasutakra vonatkozó vasúti kocsik szerkesztési szelvényeit, és a MSZ 8691-es számú előírásait is. A hatóság általában 4.000 mm széles vágányzóna burkolását írja elő. A GREEN TRACK rendszer® -rel a kívánt hosszúságú vágányszakasz teljes- és biztonságos lefedése megoldható.

Geometriai kötöttségek nélkül építhető egyenes és íves pályaszakaszokon is, de akár hagyományos vagy hézagnélküli vágányban is. A 200 m-nél kisebb sugarú ívekben is beépíthető, egyedi tervezés és gyártás mellett. A GREEN TRACK rendszer® beépíthető új építésű vágányba és meglévő, jól karbantartott vágányba is. A vágány méreteinek ki kell elégíteni a MÁV D 54 utasítás méretelőírásait. A munkák megkezdése előtt fentiekről meg kell győződni, az esetleges hiányosságokat meg kell szüntetni.

A csurgalék elvezető csövek teljes folytonosságot és szivárgásmentességet a gumigyűrűs tömítés, vagy a hegesztett csatlakozás biztosítja.

A GREEN TRACK rendszer® beépítési feltételénél lényeges szempont az, hogy a meglévő hagyományos pályaszakaszt nem kell korszerű felépítménnyé átépíteni.

 

ZÖLD VÁGÁNY MÉRNÖKI IRODA

KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM, MŰSZAKI TANÁCSADÁS ÉS SZAKÉRTÉS

Zöld Vágány Mérnökiroda